Fortrolighedspolitik

[av_te "tblock størrelse = "font_color=" farve="]

Fortrolighedspolitik

Velkommen til vores BENI ROOM hjemmeside. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse vores privatlivspolitik, som vi beder dig om at henvise til, når du besøger BENI ROOM-siden, gennemse dens sider eller bruge dens tjenester, uanset om du køber produkterne eller ej. For Beni Room, beskyttelse af personoplysninger for besøgende og kunder på siteebstedet (for eksempel identifikationsdata) samt finansielle oplysninger (f.eks. kreditkortnummer), som de giver os. Af denne grund vedtager Beni Room specifikke sikkerhedspolitikker og foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige data. Nedenfor giver Beni Room de oplysninger, der giver dig og alle besøgende på siteebstedet mulighed for at blive fuldt informeret om Beni rooms Privatlivspolitik.

1. Den dataansvarliges identitet

Gennem denne juridiske meddelelse og Privatlivspolitik informerer BENI ROOM S. L. (herefter "udbyderen" eller "Beni Room"" med hjemsted på Calle Claudio Coello 14, 28001 (Madrid) brugere, der besøger hjemmesiden www.beniroom.com Privatlivspolitik, og beskriver, hvilke data den indsamler, hvordan den bruger dem og brugernes valg vedrørende disse data, herunder hvordan man får adgang til og opdaterer dem. Brugen af udbyderens hjemmeside og nogen af de tjenester, der er indarbejdet i det, indebærer fuld accept af de betingelser, der manifesteres i denne privatlivspolitik.

2. Dataindsamling og samtykke

I overensstemmelse med Lov 15/1999 af 13. December, om Beskyttelse af Data af Personlig Karakter (LOPD), Kongeligt Dekret 1720/2007, 21 December, der godkender den udvikling, Regulering af Organiske Lov 15/1999 af 13. December, om beskyttelse af data af personlig karakter, og den Generelle Forordning om databeskyttelse (RGPD) 2016/679 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 27. April 2016, det er rapporteret, at de personlige data, der kræves i vores formularer eller, der kan leveres til os via vores e-mail-adresser, vil blive inkluderet i vores personlige datafiler, hvis ansvarlige og ejer er udbyderen. Ligeledes, når en bruger udfylder en af formularerne med de ønskede personlige data under GDPR, skal han give et utvetydigt og eksplicit samtykke, genkaldeligt og uden tilbagevirkende kraft. Vi informerer dig om, at alle personlige data vil blive behandlet med maksimal fortrolighed og i overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Udbyderen er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne på de webebsider, som brugeren kan få adgang til via de forskellige links, der findes på vores websiteebsted. Dette websiteebsted er underlagt de regler, der udelukkende gælder for den spanske stat, som enkeltpersoner, både nationale og udenlandske, der bruger dette websiteebsted, er underlagt.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi informerer dig om, at alle personoplysninger vil blive behandlet med den største fortrolighed og i overensstemmelse med de nye europæiske regler om beskyttelse af personoplysninger, den gældende lovgivning for indsamling og behandling af personoplysninger er som følger:
  • Organisk lov 15/1999 af 13. December om beskyttelse af personoplysninger (LOPD).
  • Kongeligt dekret 1720/2007 af 21. December om godkendelse af forordningerne for gennemførelse af organisk lov 15/1999 af 13.December om beskyttelse af personoplysninger.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27.April 2016 (GDPR).
Vores filer er dækket af ovennævnte lovgivning og med de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis brugerne ikke føler sig beskyttet i deres personlige rettigheder, kan de indgive en klage til det spanske Datatilsyn.

4. Formål med behandlingen

De data, Vi anmoder om, er tilstrækkelige og nødvendige til det formål, som de indsamles til, vil ikke blive brugt til et andet formål end det, som de er tildelt til, og vil under ingen omstændigheder blive overført til tredjepart uden ejerens samtykke. Brugeren er ikke forpligtet til at give os deres personlige data, men de er absolut nødvendige for at kunne udføre de tjenester, vi tilbyder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets forordning 2016/679 og Rådet-27. April 2016, det formål, som personoplysningerne indsamles til, er: at give oplysninger om udbyderens produkter, og hvis det er relevant, fakturere de tjenester, der udføres af det samme og anmodet af klienten i denne portal. Medmindre andet specifikt er angivet, anses det for nødvendigt at udfylde alle felterne i hver formular, som brugeren skal give os deres sande, nøjagtige, komplette og opdaterede data. Den brugeren er eneansvarlig for enhver direkte og indirekte skade, der er forårsaget af udbyderen eller nogen tredjepart, ved at udfylde formularerne med falske, unøjagtige, ufuldstændige, ikke opdaterede eller tredjepartsdata.

5. Rettigheder til adgang, berigtigelse ,annullering og modstand af brugerens personlige data (Arco rettigheder)

I overensstemmelse med den registreredes rettigheder som indeholdt i kapitel III i forordningen har brugeren ret til at få adgang til de oplysninger, der vedrører dig, indsamlet i filerne fra websiteebstedsejeren, rette dem, hvis de er fejlagtige, annullere dem eller modsætte sig behandlingen, i de vilkår, der er fastlagt i loven, ved at adressere:
  • Via e-mail: info@beniroom.com
  • Postadresse: BENI ROOM S. L. Calle vel Cal..ue. 35, 28001 Madrid.
  • Vedhæftning af en fotokopi af ID eller dokument, der beviser din identitet.
Det er vigtigt, at ejeren af Websiteebstedet informeres for at holde personoplysningerne opdaterede, forudsat at der er sket ændringer i dem. Ellers er udbyderen ikke ansvarlig for rigtigheden af det samme. Hvis brugeren ikke udtrykkeligt annullerer sine personlige data fra udbyderens filer, forstås det, at han forbliver interesseret i, at de er inkorporeret, så længe det er egnet til det formål, som de blev opnået med. Indholdet af udøvelsen af Arco rettigheder, omfatter følgende:
  • For at udøve retten til adgang enhver bruger har ret til at få udbyderen til at bekræfte de oplysninger, der har hans personlige data. Brugeren har ret til at få en kopi af de personlige data, der er genstand for behandlingen, og kan endda få fjernadgang til dem.
  • Hvad angår retten til berigtigelse, tilbydes du muligheden for at rette personlige data, der er unøjagtige, og som vedrører dig til ejeren. Den interesserede har ret til at udfylde personoplysninger, der er ufuldstændige, så længe de ikke kan henføres til ejeren af hjemmesiden.
  • Brugeren anmoder om, at deres personlige data slettes fra databasen til ejeren af det samme.
  • Indsigelsesretten, ejeren af retten, anmoder den ansvarlige for filen om at ophøre med behandlingen af dine personlige data.

6. Sikkerhed af personoplysninger

Udbyderen informerer brugerne om, at den har vedtaget alle de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sikkerheden for filer, der indeholder personlige data, som krævet i gældende regler.

7. Kommerciel kommunikation via e-mail

I overensstemmelse med artikel 21 i Lov om tjenester i informationssamfundet og den elektroniske handel (Lov 34/2002, 11 juli, tjenester i informationssamfundet og den elektroniske handel), der forbyder udsendelse af kommerciel kommunikation via e-mail tidligere ikke udtrykkeligt er godkendt af modtagerne. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets nye europæiske forordning (GDPR) 2016/279 af 27. April 2016, hvis brugeren ønsker at modtage kommerciel information, skal han give sit udtrykkelige og utvetydige samtykke via vores hjemmeside. Hvis du ønsker at annullere denne tilladelse, kan du kontakte udbyderen af e-mail på info@beniroom.com eller, ved at skrive til BENI VÆRELSES S. L. Calle Claudio Coello 14, 28001 Madrid, altid ledsaget af en fotokopi af dit ID, eller et dokument, der beviser din identitet.

8. Ændring af denne privatlivspolitik

Udbyderen forbeholder sig ret til i fremtiden at ændre sin Databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med sit skøn eller på grund af en ændring i lovgivning, retspraksis eller forretningspraksis. Hvis udbyderen foretager ændringer, vil den nye tekst blive offentliggjort på samme side, hvor brugeren kan have kendskab til databeskyttelsespolitikken. Under alle omstændigheder vil forholdet til brugeren blive styret af de regler, der er fastsat på det præcise tidspunkt, hvor der er adgang til Websiteebstedet, og det er derfor obligatorisk at læse dem, hver gang du giver os dine data via vores websiteebsted. Brug af hjemmesiden www.beniroom.com det tilskriver den, der gør brug af det, brugerens tilstand, der accepterer disse betingelser, som han har haft mulighed for at blive opmærksom på. Politik for privatlivets fred i overensstemmelse med den økologiske Ley15/1999 13 December, om beskyttelse af Personoplysninger (LOPD), underretter vi dig, at de personoplysninger, som du giver os via vores kontakt-e-mail-og web-formularer, vil blive behandlet fortroligt og vil blive en del af Data Protection Act. automatiserede filer, der ejes af BENI VÆRELSES HANDEL, S. L., der er behørigt registreret hos den spanske datatilsyn (www.agpd.es). i overensstemmelse med de aktuelle regler om beskyttelse af personoplysninger (LOPD), samt om tjenester i informationssamfundet og den elektroniske handel (LSSICE), accepterer brugeren, at de leverede data er indarbejdet i filer, der ejes af BENI VÆRELSES HANDEL, S. L. i, for at lette behandlingen af data. levering af de ønskede tjenester (online salg) og forudsigelig afsendelse af oplysninger om tilbud eller andre grunde til, at ejeren skal kontakte brugeren/kunden. Ejeren forpligter sig til ikke at sende kommerciel kommunikation uden at identificere dem som sådan i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel. Til disse formål vil alle oplysninger, der sendes til brugerne, blive betragtet som kommerciel kommunikation KUNDER OG/ELLER BRUGERE af http://www.beniroom.com så længe dens formål vedligeholdelse af eksisterende retsforhold mellem kunden og/eller brugeren og INDEHAVEREN, samt udførelsen af de opgaver, oplysninger og andre aktiviteter for de ydelser, der leveres http://www.beniroom.com. I alle tilfælde, INDEHAVEREN vil holde fortrolige, og som opfylder kravet om fortroligheden af alle personlige oplysninger, der indsamles og som er indeholdt i deres filer i overensstemmelse med forordningerne, beskyttelse af personoplysninger. Brugerregistrering online butik: siteebstedet har et offentligt område, der er tilgængeligt for alle, der har adgang til det, og har private områder, der kun er tilgængelige, når brugeren har registreret sig i onlinebutikken; i dette tilfælde skal brugeren holde adgangsnøglen strengt fortroligt. For at gøre dette: - de anvendte adgangsprofiler og adgangskoder skal være fortrolige, personlige og ikke-overførbare. Er ansvaret for ejeren af adgangskoden den Brug, der er lavet af det. - Brugeren må ikke gemme sin adgangsnøgle i en læsbar form i filer på disk, papir eller andre typer medier, hvor den kan være tilgængelig. Brugeren ændrer adgangskoden under følgende omstændigheder: - når der er mistanke om, at dens sikkerhed kan være blevet overtrådt. - Når det er kendt af en anden bruger eller mistænkes for at være. I kraft af ovenstående er det straks underrette lederne af Webebstedet http://www.beniroom.com om enhver kendsgerning til forkert brug af identifikatorer og/eller adgangskoder, såsom tyveri, tab eller uautoriseret adgang til, for at gå videre til øjeblikkelig annullering. Så længe sådanne kendsgerninger ikke meddeles, er indehaveren fritaget for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af forkert brug af identifikatorer eller adgangskoder fra tredjepart, der ikke autoriseret. Samtykke til reklame formål: du udtrykkeligt samtykke, tillade, at ejeren til at behandle dine personlige data med henblik på at inkludere dine data må anvendes i reklamekampagner, der fremmes af http://www.beniroom.com og, kort sagt, giver du dit samtykke til fremsendelse af kommerciel kommunikation gennem ethvert middel, uanset om det er elektronisk (telefon, fax, e-mail, SMS, MMS, etc.) eller ikke-elektronisk (almindelig post osv.), uden brug af midlerne opført som en lukket liste, forudsat at det har til formål at opretholde det eksisterende forhold mellem kunden og / eller brugeren og ejeren, samt udførelsen af oplysninger, opgaver og andre aktiviteter, der er specifikke ydelser http://www.beniroom.com. du kan tilbagekalde et samtykke til reklame formål, i henhold til den procedure, der er beskrevet i øvelse Arco rettigheder. Ved at acceptere databeskyttelsespolitikken erklærer du, at du er blevet informeret i artikel 5.1 i organisk lov 15/1999 af 13. December om beskyttelse af personoplysninger, og som giver dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til de ovenfor beskrevne formål, uden at dette berører udøvelsen af de tilsvarende Arco-rettigheder eller tilbagekaldelsen af det givne samtykke. Ejeren forbeholder sig ret til at ændre sin privatlivspolitik i overensstemmelse med sit skøn, eller på grund af en ændring i lovgivning, retspraksis eller i forretningspraksis. Hvis EJEREN indført nogle ændringer, den nye tekst vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, hvor Brugeren vil blive informeret om den aktuelle politik http://www.beniroom.com. Den pågældende kan udøve de rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og oppositionen ved anbefalet brev eller tilsvarende form, der giver bevis for modtagelse, rettet til BENI VÆRELSES HANDEL, SL,Calle Claudio Coello, 14 Madrid 28001, eller i e-mail-adresse: info@beniroom.com. Ansøgningen skal indeholde navn, efternavn, kopi af ID-og i de tilfælde, der er accepteret, at den person, der repræsenterer ham, samt et dokument, der bekræfter repræsentation, anmode om, at specifikke anmodning, adresse til meddelelser, dato og underskrift af ansøger og dokumenter med tilknytning til anmodningen. Hvis ansøgningen ikke opfylder de specificerede krav, kræves dens rettelse. Vedrørende retten til adgang nægtes kun, når anmodningen fremsættes af en anden person end den pågældende. Der kræves intet vederlag for udøvelsen af rettighederne. [/av_textblock]

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.