Bemærk

1. Juridisk meddelelse i overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002 af 11.Juli om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE) nedenfor er identifikationsdata for ejeren af websiteebstedet. Ejer: BENI VÆRELSES HANDEL, S. L. C. I. F.: B-86983566 adresse: Calle Claudio Coello, 14 Madrid 28001 E-Mail: info@beniroom.com registrering af data: der er registreret i Mercantile Registreringsdatabasen af Madrid, bind 32299, book 0, Blad 1, § 8, Ark M 581364, inskription 1. BENI ROOM TRADE, S. L. ejer domænenavnet og internetsiden, der er adgang til via adressen http://www.beniroom.com.2. Accept af betingelser for brug disse betingelser (i det følgende benævnt" juridisk meddelelse") er beregnet til at regulere brugen af dette website, at BENI VÆRELSES HANDEL, S. L. (i det følgende benævnt "ejeren") stiller til rådighed for offentligheden på denne URL-adresse. Brugen af hjemmesiden af en tredjepart tilskriver brugerens tilstand og indebærer fuld accept af brugeren af hver eneste af de betingelser, der er indarbejdet i denne juridiske meddelelse. 3. Betingelser for brug af hjemmesiden, brugeren accepterer at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med loven, denne juridiske meddelelse, og andre meddelelser, brug regler og instruktioner gjort kendt, samt den moralske og generelt accepterede gode skikke og den offentlige orden. Brugeren forpligter sig til at bruge indholdet flittigt, korrekt og lovligt og i navnlig forpligter sig til at afstå fra (a) brug formularen med formål eller virkninger, der strider mod loven, moral og generelt accepterede god told eller offentlige orden; (b) gengivelse af eller kopiering, distribution, offentlig adgang gennem nogen form for offentlig kommunikation, forandre eller ændre Indholdet, medmindre dette er godkendt af indehaveren af de tilsvarende rettigheder, eller som det er tilladt ved lov; (c) slette, omgå eller manipulere "copyright" og andre identificerende data. Det er forbudt at udføre uden behørig tilladelse nogen form for reklame eller kommerciel information direkte eller på en skjult måde afsendelse af masse-e-mails ("spamming"). Ligeledes er det forbudt at udføre handlinger, der kan producere på hjemmesiden eller gennem det på nogen måde, enhver form for skade på ejerens systemer eller til tredjepart. Ethvert link til indholdet, det kræver forudgående samtykke fra indehaveren og skal ved rettidig visning tillade identifikation af dens oprindelse. Brug af disse oplysninger på andre internetsider kræver udtrykkelig tilladelse. 4. Ansvarsfraskrivelse indehaveren kan uden forudgående varsel ændre oplysningerne på sit websiteebsted samt dets konfiguration og præsentation. Ejeren garanterer ikke fraværet af afbrydelser eller fejl i adgangen til hjemmesiden, i sin at det opdateres, selv om det vil gøre sit bedste for, hvor det er relevant, at undgå dem, rette dem eller opdatere dem. Ejeren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder skader på computersystemer og introduktion af virus, der findes i netværket, stammer fra internetbro .sing, der er nødvendig for brugen af dette websiteebsted. Indehaveren forpligter sig på denne måde til ikke at foretage vildledende reklame. Til disse formål, vil derfor ikke blive betragtet som vildledende reklame formelle eller numeriske fejl, som kan findes i hele indholdet af de forskellige sektioner af http://www.beniroom.com produceret som følge af vedligeholdelse og / eller opdatering ufuldstændige eller defekte oplysninger i disse afsnit. Ejeren som følge af bestemmelserne i dette afsnit forpligter sig til at rette det, så snart det bliver opmærksom på sådanne fejl. Indehaveren er ikke det er ansvarligt for brud på enhver gældende regel, som brugeren måtte pådrage sig i sin adgang til dette websiteebsted og/eller i brugen af oplysningerne deri. Ejeren er ikke ansvarlig for skader eller tab, der er produceret, eller som kan opstå, uanset deres art, som følge af brugen af oplysningerne, materialerne på dette websiteebsted og de programmer, det indeholder. De links (Links) og hypertekst, der gør det muligt gennem fra hjemmesiden http://www.beniroom.com adgang for brugeren til tjenester og tjenester, der tilbydes af tredjeparter, ikke tilhører eller er under kontrol af ejeren, hvilket er grunden til, er ikke ansvarlig for de oplysninger, der er indeholdt heri, eller eventuelle effekter, der kan opstå i forbindelse med de nævnte oplysninger. Kort sagt er brugeren eneansvarlig for brugen af de tjenester, indhold, links og hypertekst, der er inkluderet på ejerens websiteebsted. 5. Rettigheder for Intellektuel og Industriel Ejendomsret med Alle indholdet af den Hjemmeside, medmindre andet er angivet, er eksklusivt ejet af EJEREN, og uden begrænsning, men ikke begrænset til, grafisk design, kildekode, logoer, tekster, grafik, illustrationer, billeder og andre elementer, der vises på Hjemmesiden. Ligeledes er alle handelsnavne, varemærker eller karakteristiske tegn af nogen art indeholdt i hjemmesiden beskyttet af loven. Indehaveren giver ikke nogen type licens eller tilladelse til personlig brug til brugeren på deres intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder eller på enhver anden ret relateret til deres hjemmeside og de tjenester, der tilbydes i det. Derfor Bruger erkender, at reproduktion, distribution, markedsføring, transformation, og generelt enhver anden form for udnyttelse, af enhver procedure, af alle eller en del af indholdet af denne hjemmeside udgør en krænkelse af ejendomsrettigheder intellektuel og / eller industriel ejer af samme. Brugeren kan udelukkende og udelukkende bruge det materiale, der vises på dette websiteebsted til personlig og privat brug, forbudt at bruge det til kommercielle formål eller til at deltage i ulovlige aktiviteter. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder den måde, hvorpå de stilles til rådighed, udtrykkeligt forbudt levering af hele eller en del af indholdet på denne hjemmeside, til kommercielle formål, på ethvert medium og på enhver teknisk måde, uden tilladelse fra ejeren. Ejeren vil sikre overholdelse af ovenstående betingelser for korrekt brug af indholdet, der præsenteres på sin hjemmeside, og udøve alle civile og kriminelle handlinger, der svarer til det i tilfælde af krænkelse eller krænkelse af disse rettigheder af brugeren. 6. Politik for Data privatlivets fred i overensstemmelse med den økologiske Law15 / 1999 13 December, om beskyttelse af Personoplysninger (LOPD), underretter vi dig, at de personoplysninger, som du giver os via vores kontakt-e-mail-og web-formularer, vil blive behandlet fortroligt og vil blive en del af automatiserede filer, der ejes af BENI VÆRELSES HANDEL, S. L., der er behørigt registreret hos den spanske Agentur for www.agpd.es). i overensstemmelse med de nuværende regler om beskyttelse af personoplysninger (LOPD), samt om tjenester i informationssamfundet og den elektroniske handel (LSSICE), accepterer brugeren, at de leverede data er indarbejdet i filer, der ejes af BENI VÆRELSES HANDEL, S. L. for at lette levering af de ønskede ydelser (salg) og de forventede at sende information om tilbud eller andre grunde til, at ejeren bør kontakte ejeren. Bruger / klient. Ejeren forpligter sig til ikke at sende kommerciel kommunikation uden at identificere dem som sådan i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel. Til disse formål alle oplysninger, der sendes til kunder og/eller brugere af http://www.beniroom.com forudsat at det sigter mod at opretholde det eksisterende forhold mellem kunden og / eller brugeren og ejeren, samt udførelse af informationsopgaver og andre aktiviteter, der er specifikke for de tjenester, den leverer http://www.beniroom.com.under alle omstændigheder vil ejeren holde fortrolig og opfylde forpligtelsen til hemmeligholdelse af alle personoplysninger, der er indsamlet og indeholdt i dens filer i henhold til bestemmelserne i gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Brugerregistrering online butik: siteebstedet har et offentligt område, der er tilgængeligt for alle, der har adgang det, og har private områder, kun tilgængelige, når brugeren har registreret sig i onlinebutikken; i dette tilfælde skal brugeren holde adgangsnøglen strengt fortroligt. For at gøre dette: - de anvendte adgangsprofiler og adgangskoder skal være fortrolige, personlige og ikke-overførbare. Brug af adgangskoden er ansvarlig for adgangskodeindehaveren. - Brugeren skal ikke gemme sin adgangsnøgle i en læsbar form i filer på disk, papir eller andre en anden type støtte, hvor den kan være tilgængelig. Brugeren ændrer adgangskoden under følgende omstændigheder: - når der er mistanke om, at dens sikkerhed kan være blevet overtrådt. - Når det er kendt af en anden bruger eller mistænkes for at være. I kraft af ovenstående er det brugerens forpligtelse til straks at underrette lederne af hjemmesiden http://www.beniroom.com om enhver kendsgerning, der tillader misbrug af identifikatorerne og / eller adgangskoder, såsom tyveri, tab, eller uautoriseret adgang til dem, for at gå videre til deres umiddelbare annullering. Så længe sådanne fakta ikke meddeles, er indehaveren fritaget for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af uautoriserede tredjemands uretmæssige brug af identifikatorer eller adgangskoder. Samtykke til reklameformål: du giver udtrykkeligt samtykke til og bemyndiger ejeren til at behandle dine personlige data med henblik på deres data i reklamekampagner, der fremmes af http://www.beniroom.com og, kort sagt, giver du dit samtykke til fremsendelse af kommerciel kommunikation gennem ethvert middel, uanset om det er elektronisk (telefon, fax, e-mail, SMS, MMS mv.) eller ikke-elektroniske (almindelig post, etc.) uden at betjene de medier, der er angivet som en lukket liste, forudsat at den har som formål vedligeholdelse af eksisterende retsforhold mellem kunden og/eller brugeren og INDEHAVEREN, samt udførelsen af informationsopgaver og andre aktiviteter, der er specifikke for de tjenester, den leverer http://www.beniroom.com. du kan tilbagekalde samtykke til reklameformål i henhold til proceduren beskrevet i øvelse Arco rettigheder. Ved at acceptere databeskyttelsespolitikken erklærer du, at du er blevet informeret i henhold til artikel 5.1 i organisk lov 15/1999 af 13. December om beskyttelse af personoplysninger og om dit samtykke til behandling af dine data de ovenfor beskrevne formål, uden at dette berører udøvelsen af de tilsvarende Arco-rettigheder eller tilbagekaldelsen af det givne samtykke. Ejeren forbeholder sig ret til at ændre sin privatlivspolitik efter eget skøn eller på grund af en ændring i lovgivning, retspraksis eller forretningspraksis. Hvis ejeren introducerer nogen ændring, vil den nye tekst blive offentliggjort på denne hjemmeside, hvor brugeren kan have kendskab til nuværende privatlivspolitik for http://www.beniroom.com.

Den pågældende kan udøve de rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og oppositionen ved anbefalet brev eller tilsvarende form, der giver bevis for modtagelse, rettet til BENI VÆRELSES HANDEL, SL,Calle Claudio Coello, 14 Madrid 28001, eller i den e-mail adresse: info@beniroom.com. Ansøgningen skal indeholde navn, efternavn, kopi af ID-og i de tilfælde, der er accepteret, at den person, der repræsenterer ham, samt et dokument, der bekræfter repræsentation, anmodning, hvori anmodningen er angivet, adresse til underretningsformål, dato og underskrift af ansøgeren og dokumenter til støtte for den fremsatte anmodning. Hvis ansøgningen ikke opfylder de specificerede krav, kræves dens rettelse. Med hensyn til retten til adgang vil den kun blive afvist, når anmodningen fremsættes af en anden person end den pågældende. Der kræves intet vederlag for udøvelsen af rettighederne.

Denne side er beskyttet af reCaptcha, og Googles Politik om beskyttelse af persondata og Servicevilkår er gældende.